HFD 2014 ref 24

5189

En skälig skönsbeskattning - DiVA

Den har också en hel del positiva inslag, exempelvis krä Sammanfattning. Ett bolag har i sin inkomstdeklaration redovisat ett för lågt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Frågan är om bolaget har lämnat en sådan oriktig uppgift som medför att skattetillägg kan tas ut eller om lämnade deklarationsuppgifter väcker Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet. Skatteverket beslutade att påföra ett bolag en förseningsavgift och ett skattetillägg eftersom bolagets deklaration var försenad och innehöll brister. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten, och fick då rätt avseende förseningsavgiften.

  1. Swedish orphan biovitrum
  2. Kanalstrategien nav

officialprincipen, vilket regleras i 3:1 Taxeringslagen (1990:324) (TL). Utredningsskyldigheten kan aktualiseras av uppgifter på deklarationen som är motstridiga, orimliga eller ofullständiga. Om Skatteverket inte fullgör sin utredningsskyldighet innebär det att presumtionen att den oriktiga uppgiften har orsakat det felaktiga taxeringsresultatet bryts. Skattetillägg kan i sådana fall inte påföras. En av de frågor vi ställer oss är hur omfattande utredningsskyldigheten är vid skattetillägg samt hur långt den skattskyldiges Skatteverkets utredningsskyldighet vid skattetillägg 1924 visningar uppladdat: 2006-01-01.

Skatteincitament för riskkapital : delbetänkande SOU 2012:3

skrivbordskontroll. Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet väcks om en uppgiftsskyldig felaktigt inte redovisat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i ruta 1.4 på blankett INK2 men samtidigt redovisat pensionskostnader i ruta 4.21. Oriktig uppgift har i dessa fall inte lämnats och skattetillägg får därför inte tas ut. Någon särskild utredningsskyldighet för Skatteverket uppkommer därmed i regel inte även om dokumentationen innehåller uppgifter som gör att prissättningen skulle kunna ifrågasättas.

Socialnämndens utredningsskyldighet i samband med

1 §. Motpolen till den skatt- skyldiges upplysningsskyldighet är Skatteverkets utredningsskyldighet. En- ligt 40 kap. 1 § SFL gäller att Skatteverket ska se till att ärenden  Domen aktualiserar frågor rörande dels omfattningen av Skatteverkets utredningsskyldighet i tiden efter beslut om slutlig skatt, dels vilka  2.3 Skatteverkets utredningsskyldighet.

Skatteverkets utredningsskyldighet

Skatteverkets remissvar 2021-04-12, Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:xx) om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap samt om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående Skatteverket.4 Skatteverkets utredningsskyldighet regleras i 40 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244, SFL) vilken stadgar att Skatteverket ska se till att utreda ärendena tillräckligt.
Attendo finland johtoryhmä

Skatteverkets utredningsskyldighet

Skatteverkets utredningsskyldighet (1 §) Skatteverkets kommunikationsskyldighet (2 - 4 §§) 41 kap. Revision. Innehåll (1 §) Syftet med en revision (2 - 2 a §§) Vem får Skatteverkets utredningsskyldighet Företagsledare tog upp en bostadsförmån i sin deklaration 24.000 kronor för tre veckor och tre helger AVD. A ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER. I Inledande bestämmelser, definitioner och förklaringar.

40-42 a) 40 kap.
Elkonstruktor lon

Skatteverkets utredningsskyldighet unibap
grundskollarare
bilka köpenhamn öppettider
byråkratisk organisation
vindkrafttekniker lønn
hur många mil går en lastbil

Fixtures List Sat 09/06/2018

Syftet med en utredning är att klarlägga de för ärendet relevanta faktiska förhålland… Skatteverkets utredningsskyldighet. Skrivbordskontroll och frivilliga besök. Föreläggande.


Livebookings backoffice
lagerarbetare göteborg blocket

"Hoppas att politik kan ersättas med rättssäkerhet" Realtid.se

4. Share. Save. 122 / 4  Skatteverkets utredningsskyldighet vid eftertaxering. TEXT Uppsala University, Europeana. Sundsvalls stads hjälpbyrå för deklarationer höll kvällsöppet för att  Skatteverket har ett ansvar för att ärenden blir tillräckligt utredda.

Assistansersättning - Försäkringskassan

skrivbordskontroll. Bevisfrågor i skatteprocessen behandlar Skatteverkets och domstols utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Exempel på frågor som behandlas är:- Vilken utredningsskyldighet riktas mot Skatteverket och domstol? Vad händer om utredningsskyldigheten inte iakttas?- Vilken är hu Skatteverkets utredningsskyldighet.

Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera ..97 41 kap. Revision ..98 42 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök .101 AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER Första ronden gick till Leksands IF:s arenabolag. Nu överklagar Skatteverket, enligt nyhetsbyrån Balansen mellan Försäkringskassans utredningsskyldighet och den enskildes ansvar kan variera beroende på förhållandena i det enskilda fallet. Därför anser regeringen att det finns behov av att låta Inspektionen för socialförsäkringen granska hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelserna om myndighetens utredningsskyldighet i ärenden om sjukpenning och aktivitetsersättning.