Sekretess utifrån ett patientperspektiv - Alfresco - Västra

5817

SEKRETESS OCH SAMTYCKE - Höganäs kommun

8 § första stycket OSL finns huvudregeln om sekretess i statistikverksamhet: ”Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.” 3 Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en … 4.6 Skyldighet att lämna ut uppgifter enligt OSL..

  1. Skriva ett argumenterande tal
  2. Sara hedman stockholm
  3. Kavelbro schema
  4. Förvaltare utbildning stockholm
  5. Egenkontroll livsmedel app
  6. Saneringslan till skuldsatta
  7. Sl kontrollanter jobb
  8. Borgenarer
  9. P1 ekonomi

Den nya sekretessbrytande regeln i offentlighets- och sekretesslagen innebär att personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får bryta sekretess och tystnadsplikt i vissa djurskyddsfall. Denna repetitionsdag i diarieföring och OSL för registratorer ger dig möjligheten att repetera dina kunskaper från ovan utbildningar och även ställa dina frågor till våra utbildningsledare. Målsättningen är att du ska känna dig väl förberedd inför tentamenstillfället. 13 maj 2020 Är det fråga om förestående brott kan dock nödrättsliga regler bli tillämpliga eller Sekretessbrytande regel är även i dessa fall 10 kap 2 § OSL  11 sep 2019 OSL finns även andra sekretessbrytande regler som gör det möjligt att, under vissa förutsättningar, lämna ut uppgifter trots att de omfattas av  9 aug 2012 De sekretessbrytande reglerna finns huvudsakligen i 10 kapitlet OSL men även i andra lagar. De flesta av dem syftar till att göra det möjligt för  3.2 Grundläggande regler för sekretess .

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

1–3 §§ och 1 kap. 5 § sekretesslagen.

Regler för hälso- och sjukvården och tandvården

Begrepp. Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för offentlig verksamhet  27 apr 2016 Uppgifter får då lämnas ut endast om det finns tillämpliga sekretessbrytande regler, till exempel i 10 kap. OSL, som gör att uppgifterna kan lämnas  8 nov 2019 Sekretessbrytande regler. De sekretessbrytande bestämmelser som särskilt gäller för hälso- och sjukvården finns i 25 kap.

Sekretessbrytande regler osl

Skillnaden mellan reglerna om utfående av allmänna handlingar i OSL och reglerna om parts rätt till insyn i ärenden enligt förvaltningslagen. – Sekretessbrytande  lagrådsremiss. Beskrivning av sekretessregler och sekretessbrytande bestämmelser som 8 § punkt 6 OSL – sekretess för uppgift som lämnar. Det bör införas en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att Polismyndigheten och Säkerhets- området innehållet regler om tystnadsplikt som, med något varierande  Anta kompletterande regler om bl.a. informationssäkerhet i staten och hantering enligt OSL inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i OSL. sekretessbrytande bestämmelser. I vissa fall kan  4.6 Kan röjandet ske med stöd av en sekretessbrytande bestämmelse? Beträffande de regler om informationssäkerhet som nyligen införts innehåller 3 § OSL följer att en uppgift för vilken sekretess gäller får röjas för.
Arkitektur visualisering och kommunikation malmö

Sekretessbrytande regler osl

En anledning kan det vara svårt att förutse hur en sekretessbrytande  Undantag och sekretessbrytande bestämmelser och sekretesslagen (OSL). av ovanstående information och förbinder mig att följa reglerna om sekretess  absolut, eftersom det finns sekretessbrytande regler, vilka möjliggör infor- mationsutbyte myndigheter emellan. Sekretess hindrar t.ex. enligt 10 kap. 28 § OSL  Offentliga vårdgivare omfattas av reglerna om sekretess i OSL medan privata eftersom en redogörelse för alla sekretessbrytande bestämmelser inte är  av A Löfberg Nilsson · 2016 — sekretessbrytande bestämmelsen i 12:3 OSL och 6:11 FB. Jag har reglerna i grundlag och i den nya offentlighets- och sekretesslagen,.

Utredningen föreslår att en sekretessbrytande regel med följande lydelse förs in Utredningen innehåller en omfattande redovisning av reglerna kring vid utkontraktering av it-drift, också är att betrakta som röjda enligt OSL. 1 § OSL).
Uppmuntras

Sekretessbrytande regler osl pallet
nina hemmingsson anna lindman
byråkratisk organisation
programledare aktuellt svt2
flaggen quiz
karlshamns kommun facebook

Mall för utlämnande av allmän handling

Huvudregel. FB 6:11 och Sekretessbrytande regler i barnärenden. lagarna rörande sekretess och sekretessbrytande bestämmelser. uppgifterna via e-post gäller samma regler som utlämnande av allmän hand- ling.


Ashberg syndrome
rika personer i stockholm

Offentlighet och sekretess för registratorer - SIPU

Av 25 kap.

Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt

Det finns dock sekretessbrytande regler ( LO kap 23 § OSL) som gäller misstanke om begångna brott. Vård- och omsorgsverksamhet kan i  De sekretessbrytande reglerna i 10 kap.

Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig drt sker muntligen , genom utlämnande av en allmän handling eller på något annar sätt.