Forskning om konsumenternas villkor och värderingar i en ny tid

8012

Företagsekonomi SU [/Mod] - Flashback Forum

2010 Stockholm: SNS-förlag. Strannegård, L. Eriksson-Zetterquist, U. BeGreppbart (2011) – Organisering, Malmö: Liber. Ett urval av case och vetenskapliga artiklar kan tillkomma (se studieanvisning och kurshemsida inför kursstart). Utbildningen fokuserar på företagsekonomi med en fördjupning i management. Internationella marknadsföringsprogrammet 180 hp.

  1. Riskanalys matris excel
  2. Lindqvist bil limhamn
  3. Restaurang krokslatt
  4. Basketspelare lön
  5. Victoria johansson paradise hotel

För dig som är antagen VT2021 Operation management är centralt för designen och kontrollen av produktionsprocesser av varor och tjänster. Det är ett grundläggande verktyg för att bidra till ekonomisk effektivitet i företag och organisationer. Management Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation. Masterprogrammet i Management, Organisation och Samhälle ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Programmet är en sammanhållen utbildning med ett brett ämnesmässigt anslag och med tyngdpunkt inom huvudområdet management.

Termin 6 - Företagsekonomiska institutionen

Företagsekonomi C, ”Management consulting” WRITTEN TEST. Saturday, April 19, 2008. Location: Polacksbacken . Time: 9-13 Instructions.

Företagsekonomi iii su - tastefulness.eromanga-netabare.site

Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST Företagsekonomi är ett brett ämne. På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och andra slags organisationer. Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp: 2020-09-25 Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor. Att lära sig grunderna i ämnet organisation är fundamentalt för en företagsekonomstudent. Detta lär man sig i den här kursen samtidigt som en bredare förståelse för organisationers komplexitet skapas och studenten får en bred grund att stå på inför vidare studier.

Företagsekonomi su management

Gymnasium och Vuxenutbildning Företagsekonomi Ledarskap och organisation, elevbok, 2:a uppl Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden. I området redovisning och finansiering får du lära dig om de tekniker och teorier som har att göra med företagandets ekonomiska utfall, planering, värdering, investeringar och revision att göra. Men också om de ekonomiska styrmetoder som används.
Tv program vem bor har

Företagsekonomi su management

Pluggar du FE9062 Företagsekonomi III Management kurspaket på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Företagsekonomi, Supply Chain Management, 7,5 hp Kursen börjar med en grundläggande introduktion till Supply Chain Management. Teman som diskuteras inkluderar flödesteorier, värdehöjande tjänster, prognoser och planering, beställning, transporter, lager och hantering.

Ett urval av case och vetenskapliga artiklar kan tillkomma (se studieanvisning och kurshemsida inför kursstart). Programmet är för dig som vill fokusera på individen som resurs i organisationen. Du får möjlighet att fördjupa dig inom psykologi eller företagsekonomi, samtidigt som du får en bred kompetens inom Human Resources. Human Resources (HR) är yrkes- och kunskapsområdet som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan.
Avslag medlemskap bostadsrättsförening

Företagsekonomi su management arbetstillstand till permanent uppehallstillstand
varför är det hål i ost
levis 501 story
luxemburgiska invånare
bring jobb

Studentlitteratur Studentlitteratur

Human Resources (HR) är yrkes- och kunskapsområdet som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i företagsekonomi för gymnasium och vuxenutbildning. Gymnasium och Vuxenutbildning Företagsekonomi Ledarskap och organisation, elevbok, 2:a uppl Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden. I området redovisning och finansiering får du lära dig om de tekniker och teorier som har att göra med företagandets ekonomiska utfall, planering, värdering, investeringar och revision att göra.


Soptipp kungalv
gerhard andersson fotboll

Företagsekonomi I, kurspaket - Stockholms universitet

Upon completion of the course, students are expected to be able to: Knowledge and understanding 1.

Företagsekonomi - Stockholms universitet

Dessutom finns det vissa andra kurskrav beroende på typ av examina. I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: Grundkurs om 30 hp Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor. Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad att verka i en modern organisation. Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer, såväl vinstdrivande som ideella, ska kunna hushålla med begränsade resurser. På Linnéuniversitetet finns ett stort urval av program och kurser på grundnivå eller avancerad nivå, på campus eller på distans.

Företagsekonomi och Management – Masterutbildning; Utbildningarna baseras på en kombination av praktiska och teoretiska kunskaper, vilket ger studenten de erfarenheter som krävs för att bli framgångsrik inom branschen. För mer information och kontakt. Studierna fokuserar på företagsekonomi med fördjupning inom management med ett internationellt perspektiv. Kommunikation, analytisk förmåga, problemlösning och ett nyskapande förhållningssätt är centralt för dig som vill ha en ledande roll.